GARANTI

REGISTRERA DIG NU FÖR ATT FÖRLÄNGA DIN GARANTI

GHOST-cyklar omfattas i grunden av de lagstadgade garantibestämmelserna eller eventuella avtal som ingåtts med respektive återförsäljare. Eventuella garantianspråk ska ställas till den återförsäljare från vilken GHOST-cykeln köptes. Om det uppstår fel eller skador på en GHOST-cykel som omfattas av garantin inom garantiperioden, vänligen kontakta respektive återförsäljare.

GARANTI PÅ RAMAR FRÅN OCH MED 2017

Garantierna är följande för varje fordonskategori:

 • 3 år för ramar på cykeln Kategori 5 modeller

 • 5 år för ramar på cykeln Kategori 0, 1, 2, 3 och 4 modeller

Målning, dekorationer, ytterligare ramkomponenter och lager (för fullt fjädrande ramar) är uteslutna. Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas.  

GARANTIANSPRÅK

 • defekter eller skador som beror på att specifikationerna och instruktionerna i den ursprungliga bruksanvisningen inte har följts.

 • eventuella fel eller skador som beror på användning av icke-godkända reservdelar.

 • defekter eller skador som beror på force majeure, olyckor, felaktig användning, reparationer som inte utförts av en specialist, bristande underhåll, bristande skötsel eller slitage.

 • varje ändring som gjorts av produkten utan föregående samtycke från GHOST-Bikes GmbH, i den mån eventuella defekter eller skador kan hänföras till detta.

Observera ytterligare information om neonfärger.

RESERVDELAR & YTTERLIGARE INFORMATION

 • Fälgar (för cyklar med fälgbromsar)

 • Däck

 • Kedja

 • Kedjering

 • Kedjehjul

 • Navlager

 • Vevlager

 • Styrlager

 • Lagersatser (för cyklar med fullfjädrande ramar)

 • Kablar

 • Bromsskivor

 • Bromsbelägg

 • Handtag

 • Sadel

 • Reducers, tätningar och lager i chassidelar (gaffel, stötdämpare) och justerbara sadelstolpar.

 • +(uppladdningsbara) batterier i elektriska system

I händelse av en reklamation inom den fastställda garantiperioden, men utanför den lagstadgade garantiperioden, repareras eller ersätts alla defekta ramar. Kostnaden för felsökning, installation av komponenterna och för att skicka en ram inom den fastlagda tidsperioden täcks eller ersätts inte.  Om en ram byts ut inom garantiperioden ska garantiperioden för den nya ramen börja från och med dagen för bytet. Garantiperioden ska dock inte förlängas för hela fordonet. Om en viss typ av ersättningsram inte är tillgänglig förbehåller sig GHOST-Bikes GmbH rätten att tillhandahålla en alternativ ram. Denna alternativa ram kan skilja sig från originalet i form och färg, men dess värde ska vara densamma eller högre.  Eventuella garantianspråk påverkas inte av denna garanti.

Jämförelse av cykel (0)

Lägg till ytterligare en cykel till jämförelseverktyget för att möjliggöra en jämförelse. Du kan jämföra upp till 3 cyklar.
Jämför cyklar