WEBBPLATSMEDDELANDE

Information enligt § 5 i den tyska lagen om elektronisk media (TMG)

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3
95652 Waldsassen

Handelsregister: HRB 1606
Registreringsdomstol Weiden

Representeras av VD: Christoph Mannel

KONTAKT

Telefon: +49 9632-92550
Telefax: +49 9632-9255-116
E-post: info@ghost-bikes.de

MOMSREGISTRERINGSNUMMER

Momsregistreringsnummer enligt 27 a § i den tyska momslagstiftningen: DE 179656974

EU:S TVISTLÖSNING

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR): ec.europa.eu/consumers/odr. Vår e-postadress finns ovan i webbplatsmeddelandet. Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistelösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR): ec.europa.eu/consumers/odr. Vår e-postadress finns ovan i webbplatsmeddelandet. Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistelösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för eget innehåll på dessa webbplatser enligt avsnitt 7.1 den tyska lagen om elektronisk media (TMG). Enligt avsnitt 8 – 10 i den tyska lagen om elektronisk media (TMG), är dock tjänsteleverantörerna inte skyldiga att ständigt övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter   bevis som tyder på olaglig verksamhet. Lagstadgade skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir obestridda. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om en specifik lagöverträdelse. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.

ANSVAR FÖR LÄNKAR

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera innehållet på dem. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll. De länkade webbplatserna hade kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för upprättandet av länken. Något olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte åläggas utan rimliga indikationer på att det har förekommit en lagöverträdelse. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.

COPYRIGHT

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag utanför upphovsrättslagens tillämpningsområde kräver skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk. Kommersiell användning av vårt innehåll utan upphovsmannens tillstånd är förbjuden.

Tredje parts upphovsrättslagar respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Om du skulle upptäcka något brott mot upphovsrättslagen, vänligen informera oss. Sådant innehåll tas bort omedelbart.  

Jämförelse av cykel (0)

Lägg till ytterligare en cykel till jämförelseverktyget för att möjliggöra en jämförelse. Du kan jämföra upp till 3 cyklar.
Jämför cyklar